ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

ประวัติ

NEW RELEASED: OrderDB 7.11

OrderDB 7.11
(6/10/2563)
 • แก่ไขปุ่มยกเลิกการขายที่โดนบังด้วยปุ่มมัดจำ
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 7.10
(18/8/2563)
 • ปรับวิธีการตัดสต๊อคให้ปลอดภัยมากขึ้น
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 7.05
(18/9/2562)
 • แก้ไขบั๊กต่างๆที่ตรวจพบ
OrderDB 7.04
(30/8/2562)
 • แก้ไขบั๊กต่างๆที่ตรวจพบ
OrderDB 7.03
(17/8/2562)
 • แก้ไขบั๊กต่างๆที่ตรวจพบ
OrderDB 7.00
(22/7/2562)
 • เพิ่มการแจ้งเตือนข้อความสำหรับลูกค้า
 • เพิ่มรูปแบบพิมพ์ฉลาก 3"x2" 2x6 ดวง
 • เพิ่มคำนำหน้าชื่อในชื่อลูกค้าในฉลาก
 • แก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเปิดหน้าต่างเพิ่มได้อีก (แก้ได้เฉพาะบางส่วน)
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนเครื่องลูกข่าย
 • แก้ไขบั๊กต่างๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.98
(8/1/2562)
 • เพิ่มปุ่มส่งออกรายการในใบรับสินค้า
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.97
(3/1/2562)
 • ใส่ค่าเริ่มต้นของหมวด กลุ่ม ประเภทสินค้า ผู้ผลิต/จำหน่าย ตอนเพิ่มรายการสินค้าใหม่
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.96
(31/12/2561)
 • ปรับการส่งออกรายการเบิก/ขายเป็นไฟล์ส่งออกที่มีเลขที่บิล
 • เพิ่มการค้นหาหมายเหตุจากประวัติการขาย (กรณีหาชื่อผู้ซื้อยา ขย.11)
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.95
(16/12/2561)
 • เพิ่มตัวเลือกพิมพ์รูปร้านในสลิปใบเสร็จ
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.94
(5/12/2561)
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบเครือข่าย
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.92
(19/11/2561)
 • เพิ่มเงื่อนไขแสดงรายงานขายเฉพาะสินค้าที่รับแบบมี VAT
 • เพิ่มช่องเปอร์เซ็นต์กำไรราคาขายในการตั้งราคาขาย
 • เพิ่มปุ่มสำหรับเรียงรายการรับสินค้าตามชื่อสินค้า
 • เพิ่มการส่งออกและนำเข้ารายการลูกค้าไปยังเครื่องอื่น
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.91
(29/10/2561)
 • แก้ไขรายงาน ขย.9 เรื่องจำนวนที่ไม่ได้รวมส่วนแถม
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.90
(5/10/2561)
 • เพิ่มการตรวจสอบการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
 • เพิ่มการตรวจสอบ Drug Interaction กับรายการยาที่ใช้ประจำ
 • เพิ่มการระบุชื่อลูกค้าและข้อความในฉลากได้เอง หรือใช้รูปภาพแทนข้อความ
 • เพิ่มชื่อสามัญหลังชื่อการค้า และผู้ออกฉลากในฉลากยา
 • เพิ่มการกำหนดล็อตอัตโนมัติและจำนวนวันหมดอายุตอนรับสินค้า
 • เพิ่มโลโก้ร้านในสลิปใบเสร็จ และกำหนดชื่อหัวสลิปใบเสร็จได้เอง
 • เพิ่มภาษาอังกฤษของใบมัดจำสินค้า
 • ปรับปรุงความเร็วในการทำงานของโปรแกรม
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.88
(23/8/2561)
 • เพิ่มการรองรับการพิมพ์ฉลากภาษาพม่า ลาว เขมร เวียดนาม
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.87
(30/7/2561)
 • เพิ่มการพิมพ์ฉลากเปล่าที่ผู้ใช้ใส่ข้อความเอง
 • เพิ่มการสร้างรายการเบิกจากสินค้าหมดอายุ
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.83
(8/3/2561)
 • เพิ่มตัวเลือกในการพิมพ์ Lot และวันหมดอายุ
 • เพิ่มตัวเลือกของหัวสลิปใบเสร็จ
 • เพิ่มรายงานสินค้าขาดคราว
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.82
(16/12/2560)
 • เพิ่มการตั้งค่าขนาดตัวอักษรในใบปะหน้ากล่อง
 • เพิ่มรายงานการชำระเงินในรายงานขายปลีก
 • เพิ่มการแจ้งเตือนวันหมดอายุในรายการรับสินค้า
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 6.81
(9/9/2560)
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิการปรับราคาอัตโนมัติตามจำนวนรวม แยกตามขายปลีกหรือขายส่ง และเพิ่มสิทธิในการจดจำราคาขายอัตโนมัติ
 • เพิ่มจำนวนเงินรวมเป็นภาษาอังกฤษในใบส่งของและใบเสร็จ (เฉพาะ Letter และ A4)
 • แก้ไขบั๊กการปรับราคาอัตโนมัติให้คำนวณตามขนาดบรรจุให้ถูกต้อง
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.80
(9/8/2560)
 • เพิ่มการคิดราคาขายตามจำนวนอัตโนมัติ
 • เพิ่มระดับสินค้าสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย
 • เพิ่มการสลับผู้ขายชั่วคราวตอนทำการขาย
 • เพิ่มการแสดงรายการสินค้าที่มีส่วนประกอบเดียวกัน
 • เพิ่มรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • เพิ่มการตั้งค่าผู้ใช้งานสำหรับการดูรายงานขายในหน้าขาย
 • เพิ่มการตั้งค่ารูปแบบภาษีขายปลีกและขายส่งในรายละเอียดระบบ
 • เพิ่มช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จำหน่าย และเพิ่มช่องสาขาของลูกค้าและผู้จำหน่าย
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.73
(10/7/2560)
 • เพิ่มตัวช่วยเพิ่มรายการราคาสินค้า
 • เพิ่มลูกค้าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้แต่ละราย
 • เพิ่มสถานะบิลขายส่งที่ได้สั่งพิมพ์แล้ว
 • เพิ่มช่องรวมภาษีในการดูรายงานการขาย ในหน้าขายปลีก
 • เพิ่มการระบุประเภทภาษีในหน้าต่างการรับคืนสินค้า
 • แก้ไขบั๊กการเพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้งาน
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.70
(10/6/2560)
 • เพิ่มการตรวจเช็ครายการแพ้ยา
 • เพิ่มการตรวจเช็ค Drug Interaction
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.63
(8/5/2560)
 • เพิ่มปุ่มลัดในการสลับไปรายการที่ยังไม่ได้ขาย
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 6.62
(22/4/2560)
 • เพิ่มประวัติการขายตามลูกค้า เรียกจากหน้าต่างสินค้า (เพิ่มความสะดวกในกรณีจำสินค้าได้ แต่จำชื่อผู้ซื้อไม่ได้)
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 6.61
(31/2/2560)
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 6.60
(20/2/2560)
 • เพิ่มการรองรับจอแสดงผลสำหรับลูกค้า
 • เพิ่มคำนำหน้าชื่อลูกค้า
 • เพิ่มการค้นหาชื่อในรายงาน ขย.10, ขย.11 และ ขย.13
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.50
(18/1/2560)
 • เพิ่มการพิมพ์ป้ายสินค้าพร้อมบาร์โค้ด
 • เพิ่มรายงานสินค้าจ่ายออกล่าสุด
 • เพิ่มชื่อร้าน2 ให้สามารถใส่ชื่อร้านเพิ่มได้เป็น 2 ชื่อ (หรือ 2 ภาษา)
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.41
(20/12/2559)
 • เพิ่มการส่งเสริมการขายที่เป็นคะแนนสะสม
 • เพิ่มการแสดงรูปภาพผู้ใช้งาน และรายละเอียดผู้ใช้งาน
 • เพิ่มคำเตือนลูกค้าเวลาเลือกลูกค้าในหน้าขาย
 • เพิ่มการใส่รูปภาพในฉลากสินค้า
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.30
(17/11/2559)
 • เพิ่มการเชื่อมโยงรูปภาพในรายการต่างๆ
 • เพิ่มการแสดงรูปภาพสินค้าหรือลูกค้าในรายการต่างๆ
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.21
(1/10/2559)
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 6.20
(22/09/2559)
 • เพิ่มข้อความสินค้าที่แสดงในบิล แยกจากข้อความสินค้าเดิม
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 6.15
(21/06/2559)
 • เพิ่มวันที่ในฉลากสินค้า
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 6.14
(19/05/2559)
 • ปรับการทำงานของฉลากสินค้าใหม่ เพิ่มการตั้งค่าฉลาก รองรับเครื่องพิมพ์ใหม่
 • เพิ่มตัวเลือกสิทธิในการปรับยอดคลัง, เรียกคืนข้อมูล และล้างข้อมูล
 • เปลี่ยนแปลงสีของรายการที่เลือกในการจัดการบิลขาย
 • เพิ่มขนาดใบส่งของให้สามารถเลือกขนาด A4 Letter
 • เพิ่มช่องหมายเหตุของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
 • เพิ่มความสามารถในการยกเลิกการล้างข้อมูลได้
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 6.01
(19/12/2558)
 • เปลี่ยนหน้าตาโปรแกรมและเมนูหลักให้สามารถเรียกใช้งานเมนูต่างๆง่ายขึ้น
 • ปรับขนาดโปรแกรมและขยายพื้นที่การทำงานเป็น 1024*720
 • สามารถเรียกเปิดใช้งานรายการรับ รายการเบิก รายการขาย พร้อมกันได้
 • เพิ่มหน้าต่างแจ้งเตือนยาหมดอายุในหน้าต่างเมนูหลัก
 • เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าพิมพ์ชื่อร้าน พิมพ์วันที และพิมพ์หมายเหตุ
 • เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าขนาดเอกสาร ใบส่งของ/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • เพิ่มการตั้งค่าการยิงบาร์โค้ดสินค้าเดิมจะเป็นการเพิ่มจำนวนขายของสินค้านั้น
 • เพิ่มสิทธิในการแก้ไขต้นทุนเฉลี่ยสินค้าได้
 • เพิ่มวันที่พิมพ์ในรายการขายส่งแยกออกจากวันที่ขายจริง
 • เพิ่มเมนูจัดการบิลขาย สำหรับพิมพ์เอกสารและปรับสถานะ
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 5.50
(17/10/2558)
 • เพิ่มตัวเลือกรายการสินค้าในการออกรายงาน ข.ย.9
 • เพิ่มหมายเลข Lot และวันหมดอายุล่าสุด เวลาคีย์รับสินค้า
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 5.41
(9/9/2558)
 • ปรับราคาอ้างอิงของลูกค้าให้สามารถอ้างอิงลูกค้าอื่นต่อเนื่องได้
 • เพิ่มการป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคนในรายการเดียวกัน
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 5.40
(20/8/2558)
 • ในรายงาน ข.ย.๑๑ ถ้าไม่ระบุชื่อสกุลตอนขาย จะขึ้นว่าไม่ประสงค์แจ้งชื่อ
 • รายการปรับยอด เพิ่มความสามารถในการยกเลิกรายการปรับยอดได้
 • เพิ่มปุ่มขยายการแสดงหมายเหตุสินค้า
 • เพิ่มคีย์ลัดในการแสดงหมายเหตุสินค้า และประวัติการรับ ในหน้ารายการรับสินค้า
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 5.31
(29/7/2558)
 • สามารถใส่ชื่อสกุลผู้ซื้อในหน้าขายปลีกที่ช่องหมายเหตุได้โดยตรงเพื่อให้แสดงใน ข.ย.11 ในกรณีที่ใช้รหัสลูกค้าทั่วไปแล้วไม่ต้องการที่จะสร้างรหัสลูกค้าใหม่
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 5.30
(15/7/2558)
 • เพิ่มประเภทลูกค้า
 • เพิ่มรายงาน ข.ย.13
OrderDB 5.21
(3/7/2558)
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 5.20
(3/5/2558)
 • เพิ่มเลขทะเบียนสินค้า รหัสสินค้าของผู้จำหน่าย
 • เพิ่มการรับสินค้าจากข้อความ (text) โดยใช้รหัสสินค้าของผู้จำหน่าย
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 5.11
(1/3/2558)
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 5.10
(11/1/2558)
 • เพิ่มสกุลเงินในการรับเงินขายสินค้า
 • เพิ่มตัวเลือกกำหนดผู้ใช้ในการมองเห็นคงคลังขณะที่ขาย
 • แก้ไขการถามคำนวณส่งเสริมการขายใหม่เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการเท่านั้น
 • แก้ไขบั๊กรายการขายประจำที่ไม่เพิ่มเข้าไปในหน้ารายการขาย
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 5.05
(16/10/2557)
 • แก้ไขบั๊กนำเข้า/ส่งออกสำหรับโปรแกรมต่างเวอร์ชั่น
OrderDB 5.04
(11/10/2557)
 • เพิ่มรายการสินค้าขาดคราวในใบส่งของ
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 5.01
(3/9/2557)
 • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ
OrderDB 5.00
(25/8/2557)
 • เพิ่มรายการส่งเสริมการขาย
 • เพิ่มรายงาน ข.ย.9, ข.ย.10 และ ข.ย.11 ตามกฎหมายใหม่
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.91
(29/4/2557)
 • เพิ่มการแปลงรายการสินค้าเป็นข้อความ
 • แก้ไขบั๊กจำนวนเงินในลิ้นชักไม่จำค่า
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.90
(7/4/2557)
 • เพิ่มการคัดลอกรายการไปยังวางบิลขายอื่น
 • เพิ่มวิธีการลงรายการขายจากข้อความ Text
 • เพิ่มรายการสินค้าขายประจำ
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.80
(15/12/2556)
 • เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับลูกค้า
 • เพิ่มขนาดกระดาษ 56 mm ของใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ
 • เพิ่มตัวเลือก "มี VAT" ในตัวเลือกรูปแบบภาษีในรายงานต่างๆ
 • เปลี่ยนตัวโปรแกรมเป็น .exe เพื่อลดปัญหาไฟล์โปรแกรมเสียหายจากการใช้งาน
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.72
(29/10/2556)
 • เพิ่มการเรียงลำดับในหน้าต่างกำหนดราคาสินค้าสำหรับลูกค้า
 • เพิ่มช่องผู้ทำเอกสาร ผู้จัด และผู้เช็คสินค้าในใบส่งของขายส่ง
 • เพิ่มปุ่มอัตราการเบิก/ขายย้อนหลังในรายการสินค้า
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.71
(16/10/2556)
 • เพิ่มความเร็วในการแสดงรายการสินค้าจากการอ่านบาร์โค้ด
 • แก้ไขบั๊กที่เกิดขึ้น
OrderDB 4.70
(1/10/2556)
 • เพิ่มรายการส่งออกและนำเข้ารายการสินค้า เพื่อปรับปรุงรายการสินค้าและราคาขายปกติของแต่ละสาขาให้ตรงกัน
 • เพิ่มรายงานการเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า
 • เพิ่มเงื่อนไขวันที่ในรายงานผู้ใช้งาน
 • เพิ่มการตั้งราคาขายสำหรับลูกค้าทั่วไปให้เหมือนกับลูกค้ารายอื่น (ยกเว้นกรณีที่ให้จดจำราคาโดยอัตโนมัติจากหน้ารายการขาย)
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

OrderDB 4.60
(23/8/2556)
 • เพิ่มรายการใบวางบิล
 • ปรับเพิ่มจำนวนขั้นต่ำในการตั้งราคาขาย
 • เพิ่มระบบคำนวณคะแนนสะสมสำหรับลูกค้า
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.50
(23/6/2556)
 • เพิ่มช่องมูลค่ารายการขายในลิสต์รายการขาย
 • ปรับเปลี่ยนการแสดงหน่วยสินค้าเป็นขนาดบรรจุ1 ในกรณีที่ไม่มีชื่อหน่วย ในใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.40
(1/5/2556)
 • เพิ่มความสามารถในการดูต้นทุน และเปลี่ยนราคา สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ
 • การยกเลิกการขายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิดูต้นทุน ไม่สามารยกเลิกข้ามวันได้
 • เพิ่มการตั้งค่า Prefix Character สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.31
(27/11/2555)
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.30
(3/10/2555)
 • ลดเวลาในการเปิดโปรแกรมบนระบบเครือข่าย และเพิ่มความเร็วในการคำนวณบิลขาย
 • เพิ่มรายงาน ขย.7 ปรับปรุงรายงาน ขย.10 และเพิ่มรายงาน User log
 • ปรับปรุงและเพิ่มหัวรายงานการขายและใบเสร็จรับเงิน
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.25
(5/7/2555)
 • แก้ไขบั๊กรายงานที่พบเมื่อใช้กับ Access 2010
 • ปรับ Margin สลิปใบเสร็จ
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.24
(1/6/2555)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการยกเลิกการรับสินค้าที่มีส่วนลด
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.23
(26/3/2555)
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.22
(29/9/2554)
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.21
(24/7/2554)
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.20
(10/7/2554)
 • เพิ่มความสามารถในการจัดทำฉลากวิธีใช้สินค้า
 • เพิ่มการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ และเครื่องพิมพ์ฉลาก
 • เพิ่มรายงาน ข.ย.10 สำหรับร้านยา
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.14
(9/4/2554)
 • เพิ่มการยกเลิกรายการขายที่มีสินค้าบริการเพียงอย่างเดียว
 • แก้ไขการเกิด "You Copied a Large Amount of Data onto the Clipboard" Dialog Message
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ
OrderDB 4.12f
(22/2/2553)
 • เพิ่มการค้นหาชื่อสินค้าจากคำที่แทรกอยู่
 • เพิ่มความสามารถในการคัดลอกสินค้าไปวางในรหัสใหม่ได้
 • เพิ่มตัวเลือกในการเปลี่ยนสถานะรายการรับเบิกในรายงานสรุปรับเบิกสินค้า
 • เพิ่มรายการสร้างใบสั่งซื้อแยกตามผู้จำหน่ายอัตโนมัติในรายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
 • เพิ่มตัวเลือกผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในรายงาน Top Products
 • แก้ไขวิธีการคำนวณต้นทุนในกรณีที่มีสินค้าเดียวกันหลายรายการในใบรับเดียวกัน
 • แก้ไขปัญหาการหน่วงเวลาใส่ข้อมูลสินค้าในการใช้งานรายการขายส่งสินค้า
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.11
(25/7/2552)
 • เพิ่มการมัดจำสินค้า เพื่อบันทึกรายการมัดจำของลูกค้า
 • เพิ่มรายงานยอดเงิน เพื่อตรวจสอบยอดเงินสดในลิ้นชักเก็บเงิน และการยอดชำระอื่นๆในแต่ละวัน
 • เพิ่มการตั้งราคาขายของ Lot สินค้า กรณีที่มีสินค้า Lot พิเศษที่ขายในราคาพิเศษ
 • เพิ่มการเปลี่ยนผู้ใช้งานโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
 • แก้ไขบั๊กการเคลียร์ยอดติดลบ และบั๊กอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB 4.00
(1/4/2552)
 • เพิ่มการทำงานที่เป็นสาขา และเชื่อมโยงระหว่างสาขา
 • เพิ่มการแจ้งเตือนสำรองข้อมูลก่อนออกจากโปรแกรม
 • เพิ่มข้อความสินค้าสำหรับแจ้งเตือนในกรณีที่ขายสินค้ารายการนั้น
 • เพิ่มการปิดการใช้งานสินค้า กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานสินค้านั้นแล้ว
 • เพิ่มการแจ้งเตือนสินค้าถึงจุดต่ำสุดในหน้าการขาย
 • เพิ่มการระบุว่าสินค้าได้ทำการสั่งซื้อไปแล้ว
 • เพิ่มการแจ้งเตือนพิเศษสำหรับสินค้าหมดอายุตามมูลค่าที่กำหนด
 • เพิ่มการพิมพ์ใบปะหน้ากล่องสินค้า ในหน้าต่างขายสินค้า
 • เพิ่มข้อความแสดงเงื่อนไขในรายงานที่สั่งพิมพ์
 • ปรับเปลี่ยนกรณีที่เปลี่ยนตำแหน่งแฟ้มข้อมูล สามารถเริ่มโปรแกรมใหม่โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมก่อน
 • ปรับฐานข้อมูลระบบให้สามารถอัพเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนตำแหน่งแฟ้มฐานข้อมูลอีก
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OrderDB

ประวัติ OrderDB เวอร์ชั่นก่อนหน้า

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting