ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 5.50 มีอะไรใหม่

เพิ่มตัวเลือกรายการสินค้า เพื่อให้ออกรายงาน ข.ย. 9

เพิ่มความสามารถในการเลือกเฉพาะรายการสินค้าที่ต้องการให้ออกรายงาน ข.ย.9 หรือสามารถเลือกออกทั้งบิลได้โดยใช้ตัวเลือกเดิมที่มีอยู่

 

 

เพิ่มหมายเลข Lot และวันหมดอายุล่าสุด เวลาคีย์รับสินค้า

 

แก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบ

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting