ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด OrderDB 7.1

ความต้องการของระบบ
PC Computer (แนะนำ Pentium III ขึ้นไป) ที่ติดตั้ง Microsoft Access 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า (สำหรับเวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไปต้องเป็น Microsoft Access รุ่น 32 bit เท่านั้น)
Hard disk หรือ Partition ที่มี drive D: ที่มีความจุเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 100 MB

ผู้ที่ใช้ Microsoft Access 2003 ก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้ ให้ตั้งค่า Security ของโปรแกรมให้อยู่ในระดับต่ำโดยเรียกโปรแกรม Access แล้วเข้าไปที่ เมนู Tool > Macro > Security แล้วตั้งให้เป็น Low เพื่อที่ให้โปรแกรมนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่ใช้ Microsoft Access 2007 ขึ้นไป ก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้ ให้ตั้งค่าใน Trust Center Settings ของโปรแกรมในส่วนของ Macro Settings เลือก Enable all macros เพื่อให้เปิดใช้ Macro ทั้งหมดที่มีอยู่ (ตัวเลือกล่างสุด)

ชุดโปรแกรมนี้ทำงานแบบ Stand alone สำหรับชุดโปรแกรมที่ทำงานบนระบบ Network กรุณาติดต่อผู้พัฒนา

ทดลองใช้โปรแกรมโดยลงทะเบียนด้วยคำว่า Trial ที่ช่องหมายเลขลงทะเบียน ระยะเวลาทดลองใช้ 60 วัน
ชื่อผู้ใช้ : ADMIN
รหัสผ่าน : ไม่มีรหัสผ่าน

ผู้ใช้รายใหม่กรุณาติดต่อโดยตรงที่ผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อขอดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้

สำหรับลูกค้าเก่าสามารถ Update โปรแกรมได้จากลิงค์ด่านล่าง

ตัวปรับปรุงโปรแกรม
OrderDB 7.14 Rev. 12/02/2565

Update.zip (ตัว Update โปรแกรม เป็นเวอร์ชั่น 7.14)

myanmar_font.zip (ตัว font สำหรับใช้แสดงผลภาษาพม่า ต้องติดตั้งลงในระบบของวินโดวส์)

คู่มือ OrderDB 6.81

ตัวปรับปรุงฐานข้อมูลเวอร์ชั่นก่อนหน้า

UpgradeData694.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.92 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.94)
UpgradeData692.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.90 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.92)
UpgradeData690.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.83 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.90)
UpgradeData683.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.81 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.83)
UpgradeData681.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.80 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.81)
UpgradeData680.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.73 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.80)
UpgradeData673.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.70 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.73)
UpgradeData670.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.60 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.70)
UpgradeData660.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.50 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.60)
UpgradeData650.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.41 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.50)
UpgradeData641.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.30 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.41)
UpgradeData630.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.20 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.30)
UpgradeData620.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.14 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.20)
UpgradeData614.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 6.01 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.14)
UpgradeData601.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.50 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 6.01)
UpgradeData550.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.40 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 5.50)
UpgradeData540.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.30 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 5.40)
UpgradeData530.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.20 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 5.30)
UpgradeData520.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.10 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 5.20)
UpgradeData510.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 5.00 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 5.10)
UpgradeData500.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.91 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 5.00)
UpgradeData491.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.90 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.91)
UpgradeData490.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.80 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.90)
UpgradeData480.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.70 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.80)
UpgradeData470.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.60 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.70)
UpgradeData460.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.50 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.60)
UpgradeData450.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.40 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.50)
UpgradeData440.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.30 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.40)
UpgradeData430.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.20 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.30)
UpgradeData420.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4.11 ให้ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 4.20)

Upgrade4Data.zip* (ตัว Upgrade ฐานข้อมูลเวอร์ชั่น 4 ทุกรุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้น 5-10%)

* ฐานข้อมูลเวอร์ชั่นตั้งแต่ 3.12 ขึ้นไป ต้อง Upgrade ตัวฐานข้อมูลด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ สำหรับเวอร์ชั่นอื่นที่ต่ำกว่า 3.12 ให้ติดต่อผู้พัฒนาเพื่อขอปรับปรุงฐานข้อมูล รายละเอียดให้ดูใน UpgradeReadme.txt ที่อยู่ภายในแฟ้มที่โหลดไป

 

ติดต่อขอโปรแกรม, หมายเลขลงทะเบียน และรายงานปัญหาที่พบได้ที่
อภิชาติ พิชญ์เสถียร โทร 08-1629-4302
หมายเลขบัญชีสำหรับการโอนเงิน ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 001-5-23550-1
ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting