ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 4.12 มีอะไรใหม่

เพิ่มการค้นหาชื่อสินค้าจากคำที่แทรกอยู่

ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าจากคำที่แทรกอยู่ในชื่อสินค้าได้ โดยใส่เฉพาะข้อมูลที่ต้องการหาแล้วกด F9 เพื่อให้ค้นหา

 

เพิ่มความสามารถในการคัดลอกสินค้าไปวางในรหัสใหม่ได้

ผู้ใช้สามารถคัดลอกข้อมูลของสินค้าเดิมเพื่อที่จะนำไปวางในรหัสสินค้าใหม่ได้ เพื่อช่วยลดภาระการใส่ข้อมูลของสินค้าตัวใหม่ ในกรณีที่ข้อมูลสินค้ามีความคล้ายคลึงกัน

 

เพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ และแก้ไขบั๊กต่างๆ

  • เพิ่มตัวเลือกในการเปลี่ยนสถานะรายการรับเบิกในรายงานสรุปรับเบิกสินค้า
  • เพิ่มรายการสร้างใบสั่งซื้อแยกตามผู้จำหน่ายอัตโนมัติในรายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
  • เพิ่มตัวเลือกผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในรายงาน Top Products
  • แก้ไขวิธีการคำนวณต้นทุนในกรณีที่มีสินค้าเดียวกันหลายรายการในใบรับเดียวกัน
  • แก้ไขปัญหาการหน่วงเวลาใส่ข้อมูลสินค้าในการใช้งานรายการขายส่งสินค้า
  • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting