ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 6.14 มีอะไรใหม่

ปรับการทำงานของฉลากสินค้าใหม่

ปรับการทำงานของฉลากสินค้า ให้สามารถตั้งค้าเริ่มต้นสำหรับสินค้าแต่ละรายการได้ โดยสามารถบันทึกค่าสำหรับลูกค้าแต่ละราย และสามารถบันทึกค่าสำหรับรายการขายนั้นๆได้ด้วย พร้อมทั้งปรับหน้าตาฉลาก และการรองรับเครื่องพิมพ์ฉลากแบบถ่ายเทความร้อน

 

 

เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าสิทธิผู้ใช้งานเพิ่มเติม

  • สิทธิในการปรับยอดสินค้าคงคลัง
  • สิทธิในการเรียกคืนข้อมูล
  • สิทธิในการล้างข้อมูล

 

 

เพิ่มเติมคุณสมบัติอื่นและแก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบ

  • เปลี่ยนแปลงสีของรายการที่เลือกในการจัดการบิลขาย
  • เพิ่มขนาดใบส่งของให้สามารถเลือกขนาด A4 Letter
  • เพิ่มช่องหมายเหตุของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
  • เพิ่มความสามารถในการยกเลิกการล้างข้อมูลได้
  • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

 

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting