ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 7.00 มีอะไรใหม่

 

เพิ่มการแจ้งเตือนข้อความสำหรับลูกค้า

เพิ่มส่วนของการแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยสามารถกำหนดวันที่แจ้งเตือนได้

 

เมื่อเปิดโปรแกรม จะมีหน้าต่างการแจ้งเตือนตามที่ได้ตั้งการแจ้งเตือนไว้

 

เพิ่มรูปแบบฉลาก 3"x2" 2x6 ดวง

 

เพิ่มคำนำหน้าชื่อในชื่อลูกค้าในฉลาก

แก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเปิดหน้าต่างเพิ่มได้อีก (แก้ได้เฉพาะบางส่วน)

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนเครื่องลูกข่าย

แก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบและปรับรายละเอียดอื่นๆ

 

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."


Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting