ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 5.00 มีอะไรใหม่

เพิ่มรายการส่งเสริมการขาย

เพิ่มรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขในการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆกันได้

 

เพิ่มรายงาน ข.ย.9, ข.ย.10 และ ข.ย.11 (เฉพาะร้านยา)

เพิ่มรายงาน ข.ย.9, ข.ย.10 และ ข.ย.11 ตามที่กฎหมายใหม่กำหนด

 

 

แก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบ

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting