ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 4.60 มีอะไรใหม่

เพิ่มเมนูรายการใบวางบิล

เพิ่มเมนูรายการใบวางบิล สำหรับออกใบวางบิลเพื่อแจ้งหนี้ลูกค้า และสามารถใช้ใบวางบิลในการเปลี่ยนสถานะรายการขายสินค้าได้

 

เพิ่มจำนวนขั้นต่ำที่จะขายในการตั้งราคาขายสำหรับลูกค้า

ปรับเพิ่มช่องจำนวนขั้นต่ำในการขายในการตั้งราคาขายสำหรับลูกค้า เพื่อให้สามารถตั้งราคาขายแบบขั้นบันไดได้ ถ้าจำนวนขายมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนขั้นต่ำ โปรแกรมก็จะใช้ราคาขายตามขั้นที่ได้ตั้งไว้

 

เพิ่มระบบคำนวณคะแนนสะสมสำหรับลูกค้า

เพิ่มความสามารถในการคำนวณคะแนนสะสมลูกค้าจากการขายสินค้า และระบบแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมของลูกค้า

แก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบ

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting