ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 4.50 มีอะไรใหม่

เพิ่มช่องมูลค่ารายการขาย

 

ปรับรูปแบบหน่วยสินค้าในใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับฯ

ปรับเปลี่ยนการแสดงหน่วยสินค้า ถ้าเป็นหน่วยที่ไม่มีชื่อเรียกของขนาดบรรจุ ถ้าสามารถแปลงเป็นขนาดบรรจุ1ได้ จะใช้ชื่อหน่วยของขนาดบรรจุ1แสดงแทนในใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ

แก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบ

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting