ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 6.6 มีอะไรใหม่

เพิ่มการรองรับจอแสดงผลสำหรับลูกค้า

เพิ่มการรองรับจอแสดงผลสำหรับลูกค้าที่เป็นจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 800x480 จุด ที่ติดตั้งเป็นจอที่สองของระบบคอมพิวเตอร์

 

 

เพิ่มปุ่มลัดในการสลับรายการขาย

เพิ่มปุ่มลัดในการสลับรายการที่ยังไม่ได้ขาย จากเดิมที่ต้องกดหลายปุ่ม

 

เพิ่มคำนำหน้าชื่อลูกค้า และแก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบ

  • เพิ่มปุ่มประวัติการขายในหน้าต่างรายการสินค้า
  • เพิ่มคำนำหน้าชื่อลูกค้า
  • เพิ่มการค้นหาจากชื่อในรายงาน ขย.10, ขย.11 และ ขย.13
  • แก้ไขบั๊กที่ตรวจพบ

 

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting