ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 4.20 มีอะไรใหม่

เพิ่มความสามารถในการทำฉลากวิธีใช้สินค้า

ผู้ใช้สามารถทำฉลากวิธีใช้สินค้าโดยการกด F5 หรือคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมท้ายระเบียนยาที่จะขาย ซึ่งจะมีกรอบหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดฉลากวิธีใช้สินค้า โดยโปรแกรมจะสามารถจดจำฉลากสำหรับสินค้านั้น ไว้ใช้กับลูกค้าในคราวต่อไปได้ด้วย

 

ทุกครั้งที่จะให้มีฉลากวิธีใช้ ให้ผู้ใช้กด F5 หรือคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมท้ายระเบียนที่ต้องการ ถ้ารายการระเบียนนั้นยังไม่มีฉลาก จะมีเครื่องหมาย * สี่แดงปรากฏอยู่ เพื่อระบุว่าสินค้ารายการนั้นยังไม่ได้ทำฉลาก โดยโปรแกรมจะดึงข้อความฉลากล่าสุด (ถ้าเคยมี) สำหรับลูกค้านั้นๆมาให้โดยอัตโนมัติ ให้กดบันทึกถ้าต้องการให้สินค้าตัวนั้นมีฉลากวิธีใช้

การพิมพ์ฉลาก

ฉลากที่ใช้พิมพ์มีสองรูปแบบคือแบบฉลากเดี่ยวพิมพ์ต่อเนื่อง กับฉลากแผ่น 2x4 ดวง ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งที่ใช้พิมพ์ฉลากในกรณีที่ใช้ฉลากแบบ 2x4 ดวงได้ โดยกดเลือกตำแหน่งที่ไม่ต้องการให้พิมพ์ แล้วไปเลือกกดตำแหน่งใหม่ที่ต้องการจะให้พิมพ์ สำหรับใช้ในกรณีที่พิมพ์ฉลากที่เหลือไม่เต็มหน้าจากการใช้คราวก่อนหน้า

เพิ่มการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในรายละเอียดระบบ

เพิ่มเมนูการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับใบเสร็จอย่างย่อ เครื่องพิมพ์ฉลาก และรูปแบบฉลากที่ใช้งาน

 

เพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ และแก้ไขบั๊กต่างๆ

  • เพิ่มรายงาน ข.ย.10 สำหรับร้านยา
  • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting