ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 4.40 มีอะไรใหม่

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิดูต้นทุน หรือเปลี่ยนราคาขาย สามารถดูต้นทุนชั่วคราวและเปลี่ยนราคาขายได้ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ที่มีสิทธิ

ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิดูต้นทุนหรือเปลี่ยนราคาขาย สามารถดูต้นทุนได้โดยการกด Ctrl + Shift หรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงราคาขายได้โดย ดับเบิ้ลคลิก ที่ราคาขาย โดยทั้งสองวิธีจะต้องมีรหัสผ่านของผู้ที่มีสิทธินั้นในการทำงานดังกล่าว

 

การยกเลิกการขายสำหรับผู้ไม่มีสิทธิดูต้นทุน จะยกเลิกได้เฉพาะรายการขายภายในวันที่ขายเท่านั้น

ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิดูต้นทุน จะไม่สามารถยกเลิกการขายย้อนหลังได้ จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีรหัสผ่านของผู้มีสิทธิเท่านั้น

เพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ และแก้ไขบั๊กต่างๆ

  • เพิ่มเมนูการตั้งค่า Prefix Character สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดบางยี่ห้อ ที่ไม่สามารถตั้งค่าเป็น F11 ได้
  • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting