ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

OrderDB 6.80 มีอะไรใหม่

เพิ่มการคิดราคาขายตามจำนวนอัตโนมัติ

เพิ่มการคิดราคาขายจากจำนวนที่ขายโดยอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะหาขนาดบรรจุและราคาขายตามขนาดบรรจุที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ (คุณสมบัตินี้สามารถเลือกเปิดใช้กับผู้ใช้งานแต่ละรายได้)

 

 

เพิ่มระดับสินค้าที่ผู้ใช้งานสามารถทำการคีย์ขายได้

เพิ่มการตั้งค่าระดับหมวดสินค้าให้ผู้ใช้งานแต่ละรายสามารถคีย์ขายสินค้าระดับแตกต่างกันได้ สามารถใช้ป้องกันการคีย์ขายสินค้าบางหมวดสำหรับผู้ใช้งานบางราย

 

เพิ่มการสลับผู้ขายชั่วคราวในกรณีที่ขายสินค้า

เพิ่มความสามารถในการสลับผู้ใช้งานชั่วคราวตอนที่ทำการขาย

 

 

เพิ่มการแสดงรายการสินค้าที่มีส่วนประกอบเดียวกัน

เพิ่มความสามารถในการแสดงสินค้าที่มีส่วนประกอบเดียวกัน โดยการกดปุ่ม F9 ที่รหัสสินค้าในหน้าขายสินค้า

 

 

เพิ่มรายงานการภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

เพิ่มรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศกรมสรรพากร

 

 

แก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ตรวจพบและปรับรายละเอียดอื่นๆ

  • เพิ่มการตั้งค่าผู้ใช้งานสำหรับการดูรายงานขายในหน้าขาย
  • เพิ่มการตั้งค่ารูปแบบภาษีขายปลีกและขายส่งในรายละเอียดระบบ
  • เพิ่มช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จำหน่าย และเพิ่มช่องสาขาของลูกค้าและผู้จำหน่าย
  • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

 

ประวัติการพัฒนา

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."


Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting