Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

หน้าแรก

OrderDB 6 โปรแกรมบริหารร้านค้า

โปรแกรมสำหรับร้านยาหรือร้านค้า ที่พัฒนาโดยเภสัชกร ที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องคงคลัง การขายหน้าร้าน ที่ตอบสนองต่อการขายสินค้าที่เป็นหน่วยย่อย เช่นยานับเม็ด พร้อมด้วยรายงานที่ให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขได้ด้วยตัวเอง

OrderDBlogo

คุณสมบัติของ OrderDB 6

 • รองรับสินค้าที่มีการขายแยกนับเป็นชิ้นย่อย เช่น ร้านยา ร้านชำขนาดเล็ก เป็นต้น
 • ขายสินค้าได้ทั้งหน่วยย่อย และหน่วยใหญ่ ในราคาที่แตกต่างกัน
 • สามารถจดจำราคาขายล่าสุดของลูกค้าแต่ละราย
 • สามารถรวมสินค้าขายเป็นชุดได้
 • มีบาร์โค้ดสำหรับหน่วยย่อย และหน่วยใหญ่ โดยใช้รหัสสินค้าเดียวกัน
 • ตัดสินค้าตามวันหมดอายุ และวันที่รับเข้าก่อนหลัง
 • กำหนดสถานที่จัดวางสินค้าแยกเป็น Lot ได้
 • สามารถกำหนดสินค้าที่เป็นสินค้าบริการได้
 • สามารถสร้างใบสั่งซื้อจากอัตราการเบิก/ขายได้
 • เก็บประวัติการขาย และสามารถระบุหมายเหตุการขายได้
 • สามารถยกเลิกการรับ/เบิก หรือ ยกเลิกการขายได้
 • สามารถกำหนดส่วนลดลูกค้าได้
 • สามารถตั้งราคาขายส่ง ขายปลีก และราคาลูกค้าแต่ละรายได้
 • สามารถทำฉลากสินค้าได้
 • สามารถตรวจสอบรายการยาที่แพ้ได้
 • สามารถตรวจสอบ Drug Interaction ได้
 • สามารถตั้งรายการส่งเสริมการขายได้
 • สามารถรับเงินขายต่างสกุลได้
 • มีคลังสินค้า 3 คลังและสามารถเบิกโอนย้ายให้ซึ่งกันและกันได้
 • มีระบบคืนสินค้า และติดตามการคืนสินค้า
 • รายงานการรับ-เบิก, ขาย, วันหมดอายุ, ต่ำกว่าจุดต่ำสุด, สินค้าไม่เคลื่อนไหว, สินค้าที่ต้องสั่งซื้อ, อัตราการขาย, การขายประจำวัน, กำไรขาดทุน, สถิติตามเวลา, สถิติตามวัน, แผนภูมิการขาย, แผนภูมิสถิติการขาย และอื่นๆอีกมากมาย
 • สามารถดูรายงานการขายทั้งแบบเฉลี่ยและแบบล็อตสินค้า
 • รายงานทำงานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ทันทีที่กำหนดเงื่อนไข
 • มีระบบการส่งข้อมูลการรับเบิกสินค้าระหว่างสาขา และการจำลองข้อมูลสาขาสำหรับเรียกดูที่สำนักงานใหญ่
 • รองรับอุปกรณ์บาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ
 • ง่ายต่อการเรียนรู้ และใช้งาน และคุณสมบัติอื่นๆอีกมาก

มีอะไรใหม่ใน OrderDB 6.81

 • เพิ่มการคิดราคาขายตามจำนวนอัตโนมัติ
 • เพิ่มระดับสินค้าสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย
 • เพิ่มการสลับผู้ขายชั่วคราวตอนทำการขาย
 • เพิ่มการแสดงรายการสินค้าที่มีส่วนประกอบเดียวกัน
 • เพิ่มรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • เพิ่มการตั้งค่าผู้ใช้งานสำหรับการดูรายงานขายในหน้าขาย
 • เพิ่มการตั้งค่ารูปแบบภาษีขายปลีกและขายส่งในรายละเอียดระบบ
 • เพิ่มช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จำหน่าย และเพิ่มช่องสาขาของลูกค้าและผู้จำหน่าย
 • เพิ่มจำนวนเงินรวมเป็นภาษาอังกฤษในใบส่งของและใบเสร็จ (เฉพาะ Letter และ A4)
 • แก้ไขบั๊กอื่นๆที่ตรวจพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม...
ประวัติการพัฒนา...

และความสามารถอื่นๆอีกมากมาย
เวอร์ชั่นล่าสุด OrderDB 6.81

คำถามที่พบบ่อย


Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien