ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

ติดตั้ง Shortcut ด้วยตนเอง

Q. ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่มี Shortcut บนหน้าจอ
 

A.

โดยปกติเวลาที่ติดตั้งโปรแกรมโดย Run หรือดับเบิ้ลคลิกที่ OrderDB.exe โปรแกรมจะติดตั้งแฟ้มต่างๆ ไว้ที่ D:\OrderDB และจะสร้าง Shortcut ไว้ที่หน้าจอ 3 ตัว คือ หน้าร้าน, คลังสินค้า1 และคลังสินค้า2 ถ้าไม่มี Shortcut ดังกล่าวอาจจะเกิดจาก

1. ผู้ใช้ ใช้โปรแกรม Winzip หรือ Winrar หรือโปรแกรมในกลุ่มดังกล่าวคลายแฟ้มออกจาก OrderDB.exe เองโดยตรง
2. มีโปรแกรมบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้มีการสร้าง Shortcut ได้แก่ Antivirus บางตัว
3. ตัว OrderDB.exe อาจจะไม่ Compatible กับ Windows บางเวอร์ชั่น หรือระบบ Security บางอย่างของ Windows ก็ได้ ทำให้ไม่สามารถสร้าง Shortcut ขึ้นมาได้

วิธีการสร้าง Shortcut ที่หน้าจอด้วยตัวเอง

1. เปิด Windows Explorer แล้วไปที่ D:\OrderDB
2. ใช้เมาส์คลิกขวา (ย้ำนะครับว่าใช้ปุ่มเมาส์ขวาในการลาก) ที่ OrderDB.mde แล้ว ลาก(ด้วยปุ่มขวา) ไปไว้ที่หน้าจอ (Desktop) แล้วเลือก Create Shortcut Here
3.
จะได้ Shortcut ที่หน้าจอ Desktop แล้วให้เปลี่ยนชื่อ Shortcut to OrderDB.mde โดยคลิกขวาที่ Shortcut เลือก Rename แล้วให้แก้ไขชื่อเป็น OrderDB
4. เปลี่ยน Icon ของ Shortcut โดยคลิกขวาที่ Shortcut แล้วเลือก Properties
5. คลิกที่ Change Icon
6. เลือก Browse เพื่อหา Icon ที่ตำแหน่ง D:\OrderDB\OrderDB.ico แล้วตอบ OK
7. แล้วให้ตอบ OK อีกครั้งในหน้า Properties ก็จะได้ OrderDB Desktop Shortcut ที่สวยงาม

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting