ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

ความแตกต่างของคลังสินค้าทั้ง 3

Q. คลังสินค้าทั้ง 3 มีความแตกต่่างกันอย่างไร
 

A.

OrderDB มีคลังสินค้าไว้ใช้งาน 3 คลัง ได้แก้ คลังหน้าร้าน คลังสินค้า1 และคลังสินค้า2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกคลังสินค้าออกจากกัน ในกรณีที่ร้านค้ามีการขายส่ง แยกจากการขายปลีก เพื่อการควบคุมคลังสินค้าให้เกิดความเม่นยำมากขึ้น คลังสินค้าทั้ง 3 มีการทำงานเป็นอิสระ มีรหัสสินค้าของตัวเอง มีขนาดบรรจุ1 และขนาดบรรจุ2 สถานที่จัดวาง ตลอดจนบาร์โค้ดและข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่เป็นของตนเอง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม คลังสินค้าทั้งสามยังมีส่วนที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน คือ

การเพิ่มรายการสินค้า

ไม่ว่าผู้ใช้จะเพิ่มรายการสินค้า ในคลังสินค้าใดก็ตาม รหัสสินค้านั้นจะถูกเพิ่มไปที่คลังสินค้าที่เหลือทั้งสองด้วย ยกเว้นกรณีที่คลังสินค้านั้นจะมีรหัสสินค้านั้นอยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าทุกคลังสินค้าจะมีรายการสินค้าที่เหมือนกัน
 

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การลบรายการสินค้าที่คลังใดคลังหนึ่ง จะไม่ลบรายการสินค้าที่คลังอื่นที่เหลือ ผู้ใช้มีความจำเป็นต้องตามไปลบรหัสสินค้าเหล่านั้นด้วยตัวเอง

การโอนถ่ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า

ผู้ใช้สามารถทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้ โดยการเบิกสินค้าจากคลังใดคลังหนึ่ง แล้วระบุว่าต้องการโอนไปให้คลังสินค้าใด ภายหลังจากที่ทำการตัดสินค้าออกจากคลัง โปรแกรมจะสอบถามผู้ใช้ว่าต้องการโอนไปยังคลังสินค้าเป้าหมายหรือไม่ ถ้าผู้ใช้ต้องการ โปรแกรมจะสร้างใบรับสินค้าให้กับคลังสินค้าปลายทางที่ต้องการโอนสินค้าไป


 

ผู้ใช้ต้องตามไปรับสินค้าเข้าคลังที่คลังสินค้าปลายทางด้วย เนื่องจากรายการสินค้าที่โอนมานั้น จะเป็นรายการใบรับสินค้าที่ยังไม่ได้รับเข้าคลัง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกการรับสินค้าได้ถ้าไม่ต้องการ

สำหรับส่วนการทำงานอื่นๆ เช่น การขาย ระบบรายงาน ทั้งสามคลังจะแยกเป็นอิสระต่อกัน

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting