ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

สร้างระบบรักษาความปลอดภัย

Q. การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้แฟ้มฐานข้อมูล
 

A.

OrderDB มีแฟ้มที่เก็บข้อมูลงานต่างอยู่ 3 แฟ้มคือ

- OrderDB_DATA.mdb สำหรับหน้าร้าน
- StoreDB_DATA.mdb สำหรับคลังสินค้า1
- Store2DB_DATA.mdb สำหรับคลังสินค้า2

เนื่องจากแฟ้มเหล่านี้ผู้พัฒนาไม่ได้ป้องกันหรือเข้ารหัสอะไรไว้ ผู้ใช้สามารถใช้ Access เปิดเข้าไปตรวจสอบ ส่งออก หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มดังกล่าวได้อย่างอิสระ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ Access สามารถนำข้อมูลของตัวเองไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ หรือเข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตั้งรหัสผ่านสำหรับแฟ้มข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Access แล้วเลือก Open (หรือคลิกที่ปุ่มเปิดบน Tool bar)
2. เลือกเปิดแฟ้ม OrderDB_DATA.mdb โดยเลือกเปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล (Open Exclusively)
3. เลือกเครื่องมือ (Tool) > ความปลอดภัย (Security) > ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล (Set Database Password )
4. ตั้งรหัสและยืนยันรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูล OrderDB_DATA.mdb
5. เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดกับ StoreDB_DATA.mdb และ Store2DB_DATA.mdb แล้วออกจากโปรแกรม Access
6. เปิดโปรแกรม OrderDB-หน้าร้าน เครื่องจะแจ้งว่ารหัสผ่านแฟ้มข้อมูลผิดพลาดและจะเปิดหน้าเปลี่ยนตำแหน่งแฟ้มข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านสำหรับแฟ้มข้อมูลลงไปในช่องรหัสผ่านของแต่ละแฟ้มแล้วตอบตกลง
7. ให้ทำเช่นนี้กับ OrderDB-คลังสินค้า1 และ OrderDB-คลังสินค้า2 ตามลำดับ หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะใช้งานได้ตามปกติ

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting