ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

จะเริ่มต้นใช้ OrderDB อย่างไร

สำหรับร้านใหม่

เริ่มต้นด้วยขั้นตอนปกติคือ

  1. ใส่รายการสินค้า กำหนดคุณสมบัติต่างๆ
  2. ทำการรับสินค้าเข้าคลัง
  3. ทำการขายสินค้าหน้าร้าน

สำหรับร้านที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว แต่ต้องการนำโปรแกรมไปใช้

นอกเหนือไปจากทำตามขั้นตอนข้างต้นตามปกติแล้ว ยังสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ใส่รายการสินค้า กำหนดคุณสมบัติต่างๆ
  2. ทำการรับสินค้าเข้าคลังเฉพาะสินค้าชุดใหม่ที่สั่งมา อย่างน้อยผู้ใช้ก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ราคาสินค้าที่รับใหม่ และควบคุมบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องสนใจว่าสต๊อกสินค้าจะตรงหรือไม่
  3. ทำการขายสินค้าหน้าร้านเฉพาะลูกค้าประจำ หรือเฉพาะขายส่ง เพื่อฝึกความคุ้นเคยในการใช้โปรแกรมขาย โดยไม่ต้องไปสนใจว่าสต็อกสินค้าจะตรงหรือไม่
  4. ภายหลังขายได้คล่องแล้วให้ทำการขายสินค้าทุกรายการ
  5. เคลียร์ยอดขายที่ติดลบโดยการขายกินเปล่า แล้วทยอยปรับสินค้าให้ตรงกับสต็อกจริง
  6. ทยอยปรับยอดสินค้าให้ตรงกับสต๊อกจริง โดยการทำรายการปรับยอดสินค้า โดยไล่ทำที่ละจุดจนกระทั่งครบทุกรายการ
  7. นับจากวันสุดท้ายที่ปรับยอดตรงกับสต๊อกแล้ว จะเป็นวันแรกที่รายงานต่างๆ จะตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting