ยินดีต้อนรับสู่ OrderDB Website

เพิ่มข้อมูลครั้งแรกโดยตรง

Q. จะเพิ่มข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโดยตรงได้หรือไม
 

A. ทำได้โดยวิธีการดังนี้ (เวอร์ชั่น 3.10 ขึ้นไปเท่านั้น)

ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลจำนวนสินค้าเข้า ครั้งแรก ภายหลังจากที่เตรียมข้อมูลรหัสสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการเข้าไปใส่ในแฟ้มฐานข้อมูลได้โดยตรง ซึ่งบางกรณีอาจจะเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าทำการรับสินค้าจากหน้าต่างรับสินค้าจากตัวโปรแกรม โดยมีวิธีการดังนี้

(คำเตือน : วิธีการนี้จะใช้เมื่อมีรหัสสินค้าและข้อมูลอื่นๆของสินค้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว และใช้ได้กับสินค้าที่ยังไม่เคยมีการรับ-เบิก หรือขาย มาก่อนเท่านั้น)

1. เปิดแฟ้มฐานข้อมูลโดยใช้ Access เปิด หรือดับเบิ้ลคลิกที่แฟ้ม OrderDB_DATA.mdb (สำหรับหน้าร้าน) , StoreDB_DATA.mdb (สำำหรับคลังสินค้า1) หรือ Store2DB_DATA.mdb (สำหรับคลังสินค้า2)
2.

ในหน้าต่างฐานข้อมูล ให้เลือกตาราง (Table) แล้วหาตารางที่ชื่อ DrugItem คลิกคำสั่ง เปิด (Open) หรือดับเบิ้ลคลิกที่ตัว DrugItem เพื่อเปิดตาราง

3.

ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลดังนี้

  1. ต้นทุนสินค้าเฉลี่ยต่อหน่วยย่อย ที่ช่อง DrugCost
  2. ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยย่อยล่าสุด ที่ช่อง DrugCostUpdate ถ้าเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยจะไม่ใส่ก็ได้ (เดี๋ยวเครื่องจะจัดการให้)
  3. ราคาขาย, ราคาขายต่อขนาดบรรจุ 1 และราคาขายต่อขนาดบรรจุ 2 ในช่อง DrugPrice, DrugPricePack, DrugPricePack2 ตามลำดับ (ถ้ายังไม่ได้ใส่ตอนเตรียมรหัสสินค้า)
  4. ยอดยกมา หรือจำนวนสินค้าที่มี (เป็นหน่วยย่อย) ในช่อง DrugBalance

  5. ภายหลังที่ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดหน้าต่าง DrugItem

4.

ในหน้าต่างฐานข้อมูล ให้เลือกแบบสอบถาม (Query) แล้วเลือกแบบสอบถามที่ชื้อ 1SetFirstLot แล้วคลิกที่ เปิด (Open)

 

จะมีหน้าต่างยืนยันการดำเนินการให้ตอบ "ใช่" หรือ "Yes" ในทุกคำถาม

5.

ในหน้าต่างแบบสอบถาม (Query) เดียวกันนี้ ให้เลือกแบบสอบถามที่ชื้อ 2SetFirstStock แล้วคลิกที่ เปิด (Open)

 

จะมีหน้าต่างยืนยันการดำเนินการให้ตอบ "ใช่" หรือ "Yes" ในทุกคำถาม เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้แบบสอบถามได้ในภายหลังเมื่อมีการใส่ข้อมูลสินค้าตัวใหม่ แต่ผู้ใช้ต้องเรียกแบบสอบถามในข้อ 4 ก่อน แล้วตามด้วยแบบสอบถามในข้อ 5 เสมอ ถ้าเรียกใช้ผิดลำดับ ข้อมูล Lot สินค้าจะไม่ถูกต้อง

วิธีการใส่ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับการใส่ข้อมูลสินค้าในครั้งแรกเท่านั้น และมีความแตกต่างจากการรับสินค้าด้วยตัวโปรแกรม เนื่องจากการรับสินค้าด้วยตัวโปรแกรมผู้ใช้สามารถจะระบุหมายเลข Lot สินค้า วันหมดอายุ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ แตกต่างจากวิธีนี้ที่จะมีเพียง Lot สินค้าที่เป็นยอดยกมาเพียง Lot เดียว

คำแนะนำเพิ่มเติม : จะเห็นว่าเราสามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าได้โดยตรงในฐานข้อมูลนี้ เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วย ขนาดบรรจุ ฯลฯ แต่ก็ไม่แนะนำให้ทำ (ถ้าไม่จำเป็น) เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บในรูปของรหัส เช่น หน่วย กลุ่มสินค้า ประเภท ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และอื่นๆ ถ้าผู้ใช้ระบุไม่ถูกต้อง หรือระบุรหัสที่ไม่มีในระบบ สินค้านั้นจะหายไปจากระบบไม่สามารถนำมาใช้ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ตัวโปรแกรมในการใส่ค่าเหล่านี้ นอกจากนี้การเพิ่มสินค้าตัวใหม่โดยใช้ตัวโปรแกรมสร้าง โปรแกรมก็จะเพิ่มสินค้านั้นในคลังสินค้าอื่นที่เหลือให้ด้วย

กลับไปด้านบน

OrderDB โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
-->"JUST SIMPLE BUT..."-->"ดูธรรมดา แต่..."

Contact Us | 2007 Apichart Pichsathien

Free Web Hosting